Bateria Gelová baterie HAZE HZB 12-100 12V-100Ah

Parametry Gelové baterie HAZE HZB 12V - 100Ah: Napětí: 12 V Kapacita (C/20): 100 Ah Délka: 305 mm Šířka: 168 mm Výška: 208 mm Váha: 30 kg Pozice a druh… pokračovat »

obrázek produktu
8 999,00 Kč

O produktu

Parametry Gelové baterie HAZE HZB 12V - 100Ah:

  • Napětí: 12 V
  • Kapacita (C/20): 100 Ah
  • Délka: 305 mm
  • Šířka: 168 mm
  • Výška: 208 mm
  • Váha: 30 kg
  • Pozice a druh vývodu: B/M6
  • Životnost: 12 let

Pokyny pro manipulaci a používání bezúdržbových akumulátorů zn. HAZE:
akumulátory jsou bezúdržbové, ventilem řízené, hermeticky uzavřené akumulátory typu gel (elektrolyt je v podobě hustého gelu). Pro odvod plynů při nabíjení jsou tyto akumulátory opatřeny jednocestnými nízkotlakými ventily. Tyto akumulátory mohou pracovat v jakékoli poloze bez nejmenšího rizika úniku elektrolytu vně akumulátoru. Způsob nabíjení: Zachování vysokého výkonu při dlouhé životnosti SLA ( hermeticky uzavřených olovokyselinových) akumulátorů závisí na správném nabíjení. K nabíjení těchto akumulátorů je nutné použít výhradně nabíječky určené pro tento druh akumulátorů. Použití nevhodné nabíječky (např.pro autobaterie) nebo nevhodný způsob nabíjení má za následek nejen značné zkrácení
životnosti ale i snížení výkonu akumulátoru. Pro nabíjení mohou být použity běžné metody. S ohledem na maximální životnost a kapacitu akumulátoru je doporučována metoda nabíjení konstantním proudem a konstantním napětím. Nabíjecí napětí závisí na okolní teplotě, se zvyšováním teploty se snižuje a naopak se snižující se teplotou se zvyšuje. Při teplotách pod 50°C nebo naopak při teplotách vyšších než 35°C je nutná kompenzace nabíjecího napětí. Je nutné zamezit přebíjení akumulátoru. Při vysokém nabíjecím napětí dochází vlivem zvýšeného proudu k rozkladu vody obsažené v elektrolytu, což má za následek předčasné stárnutí akumulátoru. Stejně tak je nutné zamezit nedobíjení akumulátoru. Pokud je akumulátor nabíjen příliš nízkým napětím, dojde k ukončení nabíjení před tím, než dojde k jeho plnému nabití. Z toho důvodu zůstanou na elektrodách akumulátoru zbytky síranu olova a dojde ke snížení kapacity akumulátoru. Pro správné nabíjení těchto akumulátorů jsou určené nabíječky hermeticky uzavřených olověných akumulátorů, které jsou součástí naší nabídky. Vliv teploty na životnost akumulátoru. U akumulátorů je často udávána tzv. plánovaná doba životnosti akumulátorů. Je to doba, po kterou je akumulátor schopen dodávat min. 80% energie. Tato doba je silně závislá nejen na způsobu nabíjení a vybíjení, ale i na provozních teplotách.Výrobci udávaná optimální provozní teplota je 20°C-25°C. Jakékoli zvýšení teploty nad tuto hranici (tj. 25°C) znamená snížení životnosti akumulátoru (každých +8 °C nad tuto hranici může snižit životnost až o 30%). Pro zachování co nejdelší životnosti akumulátorů je doporučený rozsah pracovních teplot mezi +50°C až + 25°C. Skladování akumulátorů: Akumulátory skladujte v chladnu a zásadně vždy v plně nabitém stavu.

Pokyny a zásady pro manipulaci s akumulátory:
1) nikdy nezkratujte svorky akumulátoru
2) je bezpodmínečně nutné zachovat správnou polaritu připojení
3) neumisťujte akumulátory v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně
4) používejte akumulátory ve větratelných prostorách (zvl. při nabíjení)
5) pokud možno zachovávejte rozsah doporučených provozních nebo skladovacích teplot
6) nikdy neskladujte akumulátory v nenabitém stavu
7) pokud je akumulátor skladován po delší dobu (tj. několik měsíců), projeví se tzv.
samovybíjecí efekt. Po dobu skladování je vhodné akumulátor 1x až 2x dobít
8) pokud dojde v případě mechanického poškození akumulátoru k úniku elektrolytu a ke styku s pokožkou nebo okem, omyjte zasaženou část silným proudem vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc
9) nespojujte akumulátory různého stáří nebo od různých výrobců nebo akumulátory různých kapacit. Následkem může být poškození nebo destrukce akumulátorů

Dopuručujeme spolu s akumulátorem také zakoupit:Nabíječku SLA akumulátorů 12V

Další produkty z kategorie autobaterie

obrázek produktu Bateria Gelová baterie HAZE HZB 12-80 12V-80Ah
Bateria Gelová baterie HAZE HZB 12-80 12V-80Ah

Parametry Gelové baterie HAZE HZB 12V - 80Ah: Napětí: 12 V Kapacita (C/20):…

Nové
obrázek produktu Bezúdržbová gelová baterie AGM 12V 100Ah
Bezúdržbová gelová baterie AGM 12V 100Ah

BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE AGM VRLA UPS 12V 100Ah Baterie řady AGM je určena mimo…

Nové